Kontaktní informace - Rádio BLANÍK
Právě na BLANÍKU :
Právě hraje:

Kontaktní informace

Rádio BLANÍK
poštovní přihrádka 8
251 64 Mnichovice

www.radioblanik.cz
telefon recepce: 323 641 990
e-mail: info@radioblanik.cz

Provozovatel:
MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00
IČO: 276 04 942
DIČ: CZ27604942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložce číslo 11148