ARAKAIN & ALEŠ BRICHTA
Slečna závist rok: 1995
album: Legendy
vydavatel: Popron
autoři: K.Hensley, A.Brichta
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže
Skrýt závist zkouší za vlastním bohatstvím
Má krásu moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí
Když tvář zakrývá ji závoj tkanej z černejch pavučin

Áhahá...

Proč přišla takhle zrána a co si žádá u Pána
Že svíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí
Bože vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ANO mi
Tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc přislíbí

Áhahá...

No, jen řekni, dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš
Slib krví potvrdím, jen dej ať nikdo nemá víc
Mě pálí když je kdokoliv s víc štěstím, se vším cokoliv
Co zrovna nemám já radši ať sama nemám nic

Áhahá...

Teď otáčí se s nevolí, jak ďáblu podpis zabolí
Už do rysů jí kreslí vrásky z duše šedivý
Pak konečně k nám promluví skřek havraní tu zakrouží
A mezi námi hledá, svoji oběť vybírá
Když ne mně, radši nikomu a slova nejsou k ničemu
To slečna Závist vstoupila zas do někoho z nás

Áhahá..., áhahá..., áhahá..., áhahá...
Áhahá..., áhahá..., áhahá..., áhahá...
Áhahá..., áhahá..., áhahá..., áhahá...