MIROSLAV ŽBIRKA
Prvá rok: 1988
album: Zlomky poznania
vydavatel: Opus / OPUS
autoři: M.Žbirka, J.Štrasser
Vieš, jedna láska je vždy prvá
Vieš, dotyk v dlani po nej trvá
Po nej zvýši tón, po nej zvýši chuť
Nejde z hlavy von, nejde zabudnúť

Vieš, jedna láska je vždy prvá
Vieš, smietka v očiach po nej trvá
Po nej zvýši tieň, po nej zvýši dym
Ešte o nej viem, už ju nevidím

Prvá je tá z dvorov a kín
Keď smieš byť s ňou
Keď smieš byť s ním
Prvá je tá z troch súrnych slov
Keď smieš byť s ním
Keď smieš byť s ňou

Viem, prvá láska je len jedna
Viem, v lete zimná, v zime letná
Po nej zvýši vlas, po nej zvýši list
Ten vlas nemal čas, ten list nemal prísť

Viem, jedna láska je vždy prvá
Viem, niečo po nej stále trvá
Možno tón či tieň, možno chuť či dym
Ešte o nej viem, už ju nevidím

Prvá je tá z dvorov a kín
Keď smieš byť s ňou
Keď smieš byť s ním
Prvá je tá z troch súrnych slov
Keď smieš byť s ním
Keď smieš byť s ňou

Prvá je tá z dvorov a kín
Keď smieš byť s ňou
Keď smieš byť s ním
Prvá je tá z troch súrnych slov
Keď smieš byť s ním
Keď smieš byť s ňou