MARIKA GOMBITOVÁ
Koloseum rok: 1987
album: Ateliér duše
vydavatel: Opus
autoři: M.Gombitová, K.Peteraj
Omamné šípy lásky
A nočný šepot viní slávny Rím
Hostiny, otrokyne
Hovorte ústa knižníc – dávny dym
Ten dávny dym

Nero a Kaligula
Nad všetkým prach a žula, slávny Rím
Cisár, boj, vojak, žobrák
Čas všetko niekam zobral, dávny dym

Slávny Rím, ukáž to, slávny Rím
Koľko zrád, úkladov, koľkokrát
Pýcha a pád

Prach, to je cena slávy
A sláva v prachu stojí, slávny Rím
Tak čítaj nomen omen
Čas to je múdry stoik, slávny Rím

Slávny Rím, ukáž to, slávny Rím
Koľko zrád, úkladov a koľkokrát
Pýcha a pád

Koloseum, pýcha a pád
Koľkýkrát zastal čas
Koľkýkrát zastal čas
Kameň slávny je sám
Koloseum, sláva je pád
Koľkýkrát zastal čas
Koľkýkrát zastal čas
Kameň je sám
Nad všetkým sám

Slávny Rím, ukáž to, slávny Rím
Koľko zrád, úkladov a koľkokrát
Pýcha a pád

Koloseum, pýcha a pád
Koľkýkrát zastal čas
Koľkýkrát zastal čas
Kameň slávny je sám
Koloseum, sláva je pád
Koľkýkrát zastal čas
Koľkýkrát zastal čas
Kameň je sám
Nad všetkým sám