NAĎA URBÁNKOVÁ
Závidím rok: 1969
vydavatel: Supraphon
autoři: M.del Prete, A.Celentano, L.Beretta, J.Grossmann
originál: ADRIANO CELENTANO "Il ragazzo della via gluck"

Kdybys byl králem a mohl mi dát
Jen jakoby darem svoji zemi či stát
Když koupíš mi zámek a ze zlata štít
A sbírku všech známek, já nebudu chtít
Vždyť já chci jen žít, jak žít se má
A o nic víc
Je to jen má touha šílená
A té chci říct

Závidím řekám, vidím je téct
Závidím chlebům, cítím je péct
Závidím ohňům voňavý dým
Závidím růžím a nepochodím
Závidím včelám medový ráj
Závidím dubnu, že přivádí máj

Modrému mráčku volnost závidím
A to věc je zlá
Studentu v sáčku lásku závidím
A to věc je zlá

Závidím cestám, že mohou vést
Závidím stromům okolo cest
Závidím loukám srpnový žár
Závidím horám potoků pár
Závidím houslím stříbrný hlas
Závidím mořím prostor a čas

Modrému mráčku volnost závidím
A to věc je zlá
Studentu v sáčku lásku závidím
A to věc je zlá

Závidím cestám (závidím jim)
Závidím stromům (závidím jim)
Závidím loukám (závidím jim)
Závidím horám (závidím jim)
Závidím houslím (závidím jim)
Závidím mořím (závidím jim)
Závidím růžím (závidím jim)
Závidím ohňům (závidím jim)