KAREL KRYL
Veličenstvo kat rok: 1969
album: Bratříčku, zavírej vrátka
vydavatel: Panton
autoři: K.Kryl
V ponurém osvětlení
Gotického sálu
Kupčíci vyděšení
Hledí do misálů
A houfec mordýřů
Si žádá požehnání
Vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat

Kněz - Ďábel, co mši slouží
Z oprátky má štólu
Pod fialovou komží
Láhev vitriolu
Pach síry z hmoždířů
Se valí k rudé kápi
Prvního z rytířů
Hle - veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, prvního z rytířů
Hle - veličenstvo Kat

Na korouhvi státu
Je emblém s gilotinou
Z ostnatýho drátu
Páchne to shnilotinou
V kraji hnízdí hejno krkavčí
Lidu vládne Mistr Popravčí

Král klečí před Satanem
Na žezlo se těší
A lůza pod platanem
Radu Moudrých věší
A zástup kacířů
Se raduje a jásá
Vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat

Na rohu ulice
Vrah o morálce káže
Před vraty věznice
Se procházejí stráže
Z vojenských pancířů
Vstříc černý nápis hlásá
Že prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, že prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat

Nad palácem vlády
Ční prapor s gilotinou
Děti mají rády
Kornouty se zmrzlinou
Soudcové se na ně zlobili
Zmrzlináře dětem zabili

Byl hrozný tento stát
Když musel jsi se dívat
Jak zakázali psát
A zakázali zpívat
A bylo jim to málo
Poručili dětem
Modlit se jak si přálo
Veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, modlit se jak si přálo
Veličenstvo Kat

S úšklebkem Ďábel viděl
Pro každého podíl
Syn otce nenáviděl
Bratr bratru škodil
Jen motýl Smrtihlav
Se nad tou zemí vznáší
Kde v kruhu tupých hlav
Dlí veličenstvo Kat
A-a-a-a-á, kde v kruhu tupých hlav
Dlí veličenstvo Kat