VĚRA MARTINOVÁ
Ó, Pane náš rok: 1990
album: Nejsme si cizí
vydavatel: Popron
autoři: P.Krejča, E.Krečmar
Svou vlídnou lásku, dej nám, ó, Pane náš
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, Pane náš
Ať líp se dýchá, dej nám, ó, Pane náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš

Kdekdo říkal že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám
Proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám
I když dnes málo věřím, neumím otčenáš
Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš

Svou vlídnou lásku, dej nám, ó, Pane náš
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, Pane náš
Ať líp se dýchá, dej nám, ó, Pane náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš

Dej ať můžem všechno zpívat, dej ať můžem všechno říct
Ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic
Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí
A o všem, co se chystá, ať víme také my

Svou vlídnou lásku, dej nám, ó, Pane náš
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, Pane náš
Ať líp se dýchá, dej nám, ó, Pane náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš

Zbav nás, bože, hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení
Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění
Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej
Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej

Svou vlídnou lásku, dej nám, ó, Pane náš
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, Pane náš
Ať líp se dýchá, dej nám, ó, Pane náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš

Svou vlídnou lásku, dej nám, ó, Pane náš
Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, Pane náš
Ať líp se dýchá, dej nám, ó, Pane náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš
Ať mocná pýcha nedusí život náš