JAROMÍR MAYER
Hospůdko známá rok: 1978
vydavatel: ČRo
autoři: P.Kartner, M.Dražil
originál: VADER ABRAHAM "In t'kleine café aan de haven"

Když po střechách večer se na město snáší
A okna jdou potichu spát
Zas dívám se do ulic, do cizích tváří
A hledám, co viděl bych rád
Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní
Tak podobná v desítkách měst
A v duchu zas vracím se, tak jako nyní
K nám domů tou nejhezčí z cest

Hospůdko známá na návsi za můstkem
Kam chodil táta na trumpetu hrát
S harmonikou šel bych hned zazpívat si
Písničky, které já měl tolik rád

Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou
A viděl tě u dveří stát
Jak spustila hudba tu písničku známou
Já všechno chtěl o tobě znát
Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma
A věř mi, že není to zvyk
I když jsi tak daleko a doufám, že sama
Té hospůdce posílám dík

Hospůdko známá na návsi za můstkem
Kam chodil táta na trumpetu hrát
S harmonikou šel bych hned zazpívat si
Písničky, které já měl tolik rád

Teď do noci ochotně kamelot hlásí
Kam za ten den pokročil svět
Kdo se kde narodil a co kdo přál si
I z fotbalu výsledků pět
A na rohu ulice neóny vábí
Jen pojďte dál, máte-li čas
Kdo žil v cizím městě, ví jak často rád bych
Se domů hned rozběhl zas

Hospůdko známá na návsi za můstkem
Kam chodil táta na trumpetu hrát
S harmonikou šel bych hned zazpívat si
Písničky, které já měl tolik rád

Hospůdko známá na návsi za můstkem
Kam chodil táta na trumpetu hrát
S harmonikou šel bych hned zazpívat si
Písničky, které já měl tolik rád

Hmmm...