PAVEL BOBEK
Pojď stoupat jak dým rok: 1975
album: Veď mě dál, cesto má
vydavatel: Panton
autoři: L.Wagner, V.Poštulka
originál: FRATERNITY OF MAN "Don't Bogart Me"
Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou

Plout po nebi jen
Výškou být opojen
Jen své sny si můžeš vzít
Tam kde vládne mír a klid

Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou

Plout po nebi jen
Výškou být opojen
Jako dým z mé dýmky nebem pluj
Za sebou nech zem a smutek svůj

Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou

Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou
Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou