HANA ZAGOROVÁ, STANISLAV HLOŽEK & PETR KOTVALD
Můj čas rok: 1984
vydavatel: ČT
autoři: ORM, Z.Borovec

Můj čas, je pouho pouhé prozatím
Můj čas, může říct - já už neplatím
Rád, tak rád bych žil
A mám jen zbytek sil
A času míň, než se mi zdálo před půl hodinou

Příteli chvátej SOS
Ať jsem i zítra čím jsem dnes
Zbav mě tíhy mé
Rány mé
Co nejdřív
Příteli chvátej píšu vzkaz
Dej mi, co ztrácím - dej mi čas
Vrať mi víru mou
Lásku mou
A té nejvíc!

Z vlastního spánku můžeš krást
Jen času svého dej mi část
Boj s časem toužím tentokrát neprohrát

Můj čas - to jsou jen chvilky takové
Můj čas se ocit’ v tísni časové
Rád bych zůstal živ
Chci dýchat jako dřív

A čekám dál
Že přece ustrneš se nade mnou
Příteli chvátej SOS
Ať jsem i zítra čím jsem dnes
Zbav mě tísně mé
Strasti mé
Co nejdřív
Příteli chvátej píšu vzkaz
Dej mi, co ztrácím - dej mi čas
Vrať mi víru mou
Lásku mou
A té nejvíc!

Z vlastního spánku můžeš krást
Jen času svého dej mi část
Společně můžem tentokrát neprohrát
Až budeš příště v tísni sám
Kus času svého já ti dám
A pomoc tvou ti zítra tím oplatím