ELÁN
Zaľúbil sa chlapec rok: 1985
album: Hodina slovenčiny
vydavatel: Opus
autoři: J.Baláž, B.Filan

Zaľúbil sa chlapec, tak už sa to stalo
Čo sa vlieklo krokom, beží teraz cvalom
Zaľúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo

Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
To čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší
Zaľúbil sa chlapec, až mu horia uši

Všetky krásne slová pod jazykom driemu
Chce ti to povedať, má však ešte trému
Zatiaľ sa len učí, odkiaľ, kam a kade
Ako sa má chodiť po tenučkom ľade

Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš
Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec

V duchu bol už s tebou v sladkom šere kina
Toľkokrát ťa videl a zrazu si iná
Zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina?

Toľko tvárí v dave, len jedna je tvoja
Veľa rúk je prázdnych, len dve sa však spoja
Iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja

Zaľúbil sa chlapec, tak už sa to stalo
Zaľúbil sa chlapec, trocha ho to vzalo
Taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
Zaľúbil sa chlapec, až mu horia uši

Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec
Do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš
Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec

Chcel som ti povedať nesmelo a skromne
Že tá pieseň bola o tebe a o mne
O tebe a o mne, o tebe a o mne, o tebe a o