PETRA ČERNOCKÁ
Vrať mi zpět svůj smích rok: 1982
vydavatel: ČT
autoři: A.May, P.Černocká
originál: MAYWOOD "Give Me Back My Love"

Já znám se s únavou, stesk ti můžu dát
S pláčem pod hlavou večer půjdu spát
Půvab úniků ze všech známých míst
Ústí do vzlyků, v mém psaní můžeš číst

Vrať mi zpět můj smích, vlídné zázemí
Vrať mi zpět můj smích, chci být s Tebou
Prosím, smaž můj hřích svou dlaní laskavou
Vrať mi zpět můj smích, nic víc

Vzácný porcelán, býval pýchou tvou
Teď je rozprodán jak příběh o nás dvou
Nevím kam teď jít, jak dítě za školou
Co chci můžu mít, však říkám s pokorou

Vrať mi zpět můj smích, vlídné zázemí
Vrať mi zpět můj smích, chci být s Tebou
Prosím, smaž můj hřích svou dlaní laskavou
Vrať mi zpět můj smích, nic víc

Vím, že tvůj klid je jen zdání, je to zlé
Když pýcha zbytečně brání lásce Tvé

Vrať mi zpět můj smích, vlídné zázemí
Vrať mi zpět můj smích, chci být s Tebou
Vrať se zpět do těch dnů, kdys byl můj pád i štít
Patří teď do mých snů Tě mít

Vrať mi zpět můj smích, vlídné zázemí...