JANA KIRSCHNER
Pokoj v duši rok: 2009
album: O.S.T."Pokoj v duši"
vydavatel: Forza / WARNER
autoři: J.Kirschner
Dolinami cesta úzka
Nekľudná pieseň nechce ustáť
Utíchol les, osirel háj
Milému svojmu zbohom dnes dám

Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len
Tých čo neprajú pokoj duši boľavej
Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa
To čo potajme nosím v srdci, nespália
Čo život rozdelí, smrť spojí na veky

Á-á-á-á...

Škovránok hlávku k zemi kloní
Umrela pieseň na jabloni
Utíchol les, osirel háj
Milému svojmu zbohom dnes daj

Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len
Tých čo neprajú pokoj duši boľavej
Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa
To čo potajme nosím v srdci, nespália
Čo život rozdelí, smrť spojí na veky

Á-á-á-á...

Nevolám ťa k sebe, milý
Nech ťa môj hlas nepomýli
Utíchol les, osirel háj
Na cestu dnes zbohom ti dám