MANDRAGE
Siluety rok: 2013
album: Siluety
vydavatel: Universal
autoři: J.Bolan, Mandrage

Kdybych měl pro tebe
Vyšplhat do nebe
Postavím z ocele
Kovový chrám

Na cestu k měsíci
Sestrojím pramici
Nakreslím dálnici
A po ní se dám

Dovol mi prosím, abych dnes v noci zastínil měsíc
Přeházel hvězdy, proměnil svět na ostrov pustý
Kam kromě nás nikdo nesmí
Dovol mi najít slova a rýmy
Matoucí smyslem synonymy
A sdělit všem na všechny směry
Dokud nás smrt nerozdělí

Kdybych šel pro tebe
Po schodech do nebe
Vytvořím ve chvilce
Zatmění měsíce
Vypustím raketu
Středního doletu
Silou dvou magnetů
Chytím tě za letu
To udělám

Dovol mi prosím, abych dnes v noci zastínil měsíc
Přeházel hvězdy, proměnil svět na ostrov pustý
Kam kromě nás nikdo nesmí
Dovol mi najít slova a rýmy
Matoucí smyslem synonymy
A sdělit všem na všechny směry
Dokud nás smrt nerozdělí

Dovol mi prosím, abych dnes v noci zastínil měsíc
Přeházel hvězdy, proměnil svět na ostrov pustý
Kam kromě nás nikdo nesmí
Dovol mi najít slova a rýmy
Matoucí smyslem synonymy
A sdělit všem na všechny směry
Dokud nás smrt nerozdělí

Rozsviťte světla, už začlo se stmívat
Když jsi tu ty je na co se dívat
Chci dobrý výhled, využívat
A ze rtů tvých odezírat
Chci slyšet slova i celý věty
Chci vidět tvary siluety
A hvězdný prach z meteoritu
Kontrasty stínů, šerosvitů