DAVID DEYL
V ozvěnách rok: 2014
album: V ozvěnách
vydavatel: DADE
autoři: D.Deyl, T.Staněk

Noc střídá den
Střídání je válka odvěká
Já přál být si člověkem a dál nechtěl ti lhát

Pravda je zlá
Trest, který přežívá v ozvěnách
Svítá, mě vítá svět prázdných rán
Svítá, já vnímám a jsem tu sám

Duše tvá ztracená
Zlou pravdou zkrocená
Já nemám svatozář
Chci ti říct jen, jsem ten
Koho znáš, už ne lhář
Já už svou cestu mám
Částí dvou, částí nás
Podruhé se stát

Noc střídá den
Střídání je válka odvěká
Já přál být si člověkem a dál nechtěl ti lhát

Pravda je zlá
Je zlá a ráda dýchá volná
Svítá, mě vítá svět prázdných rán
Svítá, já vnímám a jsem...

Duše tvá ztracená
Zlou pravdou zkrocená
Já nemám svatozář
Chci ti říct jen, jsem ten
Koho znáš, nemusíš se bát lásky dvou
Nezradím víckrát duši tvou
Tentokrát otočí se svět k nám

Chci dál se prát o víru v těch pár vět
O mír v ozvěnách uvnitř nás

Duše tvá ztracená
Zlou pravdou zkrocená
Já nemám svatozář
Chci ti říct jen, jsem ten
Koho znáš, nemusíš se bát lásky dvou
Nezradím víckrát duši tvou
Tentokrát otočí se svět sám k nám
Mám víru svou